«Έξυπνοι» αισθητήρες και πρίζες που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια του χώρου και της ποιότητας ζωής, με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.

Ταξινόμηση